E-Defter Uygulamaları ve Elektronik Kayıt Saklama Gereksinimleri

e-Defter ve Elektronik Kayıt Saklama Uygulamalarına İlişkin Yeni Zorunluklardan ve Son Gelişmelerden Haberdar Mısınız?

Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki firmaların büyük bölümüne artık ee-defter uygulamasına girmek zorunluluğu getirilmiştir.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

E-DEFTER UYGULAMASI: (Nereye Gidiyoruz? / Otoritenin Beklentileri / E-Defter Uygulaması Nedir? / E-Defter Nedir? / E-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir? / E-Defter Uygulamasında Dönemsellik / e-Defter Uygulamasına Geçiş Süresi / e-Defter İçin Firmanızın Yapması Gereken Hazırlık / Uygulamanın İşleyişi / E-Defterin Formatı ve Teknik Yönleri / E-Defter Bilgileri / 2 Sıra Numaralı e-Defter Genel Tebliği / Berat Dosyasında Hangi Veriler Bulunur? / Berat İşleminin Mahiyeti ve Önemi / E-defterde düzeltme / E-defter İdareye olan diğer bazı yükümlülüklerimi; örneğin Ba-Bs formlarını verme, mizan, bilanço, gelir tablosu gibi bazı bildirimleri, ortadan kaldıracak mı? / E-Defter Uygulaması Başvurusu / Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü / Yükümlülük ve Cezalar / e-Defter Proje Süreci / Örnek Proje Planı / E-Dönüşüm / Entegre Dönüşüm / Beklenilen Gelişmeler)

ELEKTRONİK KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİ: (“Kayıt Saklama Gereksinimleri” nedir ? / Asgari Kayıt Saklama Gereksinimi Getirilen Kayıtlar / Zorunluluk Kapsamına Giren Mükellefler / Kayıtların Muhafazası ve İbrazı / Kayıtların Oluşturulması Süresi / Cezalar / Kayıtların Para Birimi / Bilgi Sisteminin Özellikleri / Asgari Kayıt Saklama Gereksinimi Getirilen Kayıtlar / Satış Kayıtları / Alış Kayıtları / Dönem Başı ve Dönem Sonu Mal Stoklarına İlişkin Envanter Kayıtları / İthalat Kayıtları / İhracat Kayıtları / Üretim Kayıtları / Diğer Kayıtlar / Kayıt Saklama Gereksinimleri ile İlgili Diğer Hususlar / Kayıt Saklama Gereksinimleri’ne İlişkin 1 Temmuz 2014’e kadar Yapılması Gerekenler / Örnek Tasarım / Örnek Kullanıcı Arayüzü)

Eğitim Süresi: 60 dakika

Eğitim Seviyesi: Elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçmesi zorunlu tutulan veya kendi isteğiyle ilgilenen, elektronik defter ve elektronik fatura uygulamaları vasıtasıyla gerek maliyet gerekse mevzuata uyum ve verimlilik açısından fayda sağlayabilecek firmaların Vergi Usul Kanunu’nun öngördüğü prosedürleri tesis etmek isteyen yöneticileri ve personeli, satın alma müdürleri ve personeli, muhasebe ve vergi müdürleri ve personeli, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, finans direktörleri, iç denetim personeli ile belge düzenlemek ve kaydetmekle sorumlu tüm personel.

VİDEO EĞİTİM ABONELERİNE KATILIMCI SERTİFİKASI VERİLMEKTEDİR:

Katılım Sertifikası Örneği:

Sertifika Örneği

Önizleme

Örnek Eğitim

Eğitim Fiyatları

3 ay 75 TL