Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Destek ve Teşvikler ile Ulusal ve AB Hibe Destek Programları

Eğitim, Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerine özel olarak sağlanan destek ve teşvikler ile mevzuatta beklenen yeni düzenlemeler hakkında yapılacak bilgilendirme ve değerlendirmeler ile başlamakta ve Ar-Ge destek ve teşviklerinin yanı sıra, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan şirketlere proje bazlı nakit destek sağlayan kuruluşların (TÜBİTAK, TTGV, SANTEZ) yürüttüğü güncel destek programları konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ayrıca, Türk şirketler için uluslar arası destek programlarında sunulan fırsatlar değerlendirilerek, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (Yeni Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı “Horizon 2020”), Eureka, Eurostars gibi uluslararası bazda Ar-Ge hibe destek programları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

Eğitim Süresi: 120 dakika

Eğitim Seviyesi: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Ar-Ge merkezlerinde ve proje bazlı Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürüten şirketlerin Ar-Ge yöneticileri ile Ar-Ge Merkezi olan veya Ar-Ge Merkezi belgesi almayı düşünen firma yetkililerinin; proje bazlı ulusal hibe destek programlarından ve Avrupa Birliği Ar-Ge hibe desteklerinden faydalanmayı planlayan firmaların Ar-Ge yöneticileri ve mühendisleri, proje yöneticileri, planlama yöneticileri, proje finansmanını takip eden yönetici ve uzmanlarının katılmasını öneririz.

Önizleme

Örnek Eğitim

Eğitim Fiyatları

1 Ay 75 TL